MẪU DAO CNC HÃNG SHODA

Post a Comment

BÁO GIÁ DAO CNC NHẬT BẢN SHODA

Seri

Đường kính
mũi dao

Chiều dài
mũi dao

Số rãnh
dao

Báo Giá
(VND)

D-114N

6mm

15mm

1

850,000

 

7mm

17mm

1

850,000

 

8mm

20mm

1

895,000

 

9mm

25mm

1

895,000

 

10mm

30mm

1

910,000

 

11mm

30mm

1

910,000

 

12mm

30mm

1

960,000

 

13mm

30mm

1

1,100,000

D-114N

6mm

15mm

2

850,000

 

7mm

17mm

2

850,000

 

8mm

25mm

2

895,000

 

9mm

26mm

2

895,000

 

10mm

26mm

2

910,000

 

11mm

26mm

2

910,000

 

12mm

30mm

2

960,000

 

13mm

35mm

2

1,100,000

 

14mm

35mm

2

1,140,000

 

15mm

35mm

2

1,140,000

 

16mm

35mm

2

1,320,000

 

17mm

35mm

2

1,400,000

 

18mm

35mm

2

1,470,000

 

19mm

35mm

2

1,470,000

 

20mm

35mm

2

1510,000

 

21~25mm

35mm

2

1,620,000

 

26~30mm

35mm

2

1,190,000

   3mm 9mm  1 - 2  1,040,000 
  3mm  12mm   1-2 1,070,000 
  4mm  12mm   1-2 1,100,000 
  4mm  15mm   1-2 1,140,000 
  5mm  15mm   1-2 1,160,000 
  5mm  20mm   1-2 1,230,000 
  6mm  15mm   1-2  1,338,000
   
6mm
20mm   1-2  1,650,000
   6mm  25mm  1-2 1,890,000 
  6mm  30mm   1-2 1,985,000 
 D- 314 Dao bài mặt phẳng  30mm 30mm     2,510,000
   35mm 30mm    2,680,000 
  40mm  35mm    3,690.000 
  45mm  40mm    3,990,000 

6mm 
6mm